1. Firma Palarczyk, właściciel serwisu internetowego palarczyk.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

2. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.

4. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.

5. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu palarczyk.pl.

6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy mogą, lecz nie muszą być o tym powiadomieni.