1. Ogólne Zobowiązania

Firma Palarczyk, będąca właścicielem serwisu palarczyk.pl, przywiązuje wielką wagę do prywatności swoich klientów. Oświadczamy, że wszelkie dane osobowe są chronione z najwyższą starannością i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Bezpieczeństwo Danych

Zobowiązujemy się, że żadne zebrane dane osobowe użytkowników serwisu nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane nieuprawnionym firmom ani osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

3. Wykorzystanie Danych

Informacje przekazane przez użytkowników w ramach serwisu będą wykorzystywane wyłącznie do celów komunikacyjnych i umożliwienia odpowiedzi na zapytania lub realizacji usług.

4. Zbieranie Informacji Technicznych

Podczas korzystania z serwisu palarczyk.pl, mogą być zbierane automatyczne dane o charakterze technicznym, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, czy używany system operacyjny. Służą one wyłącznie do celów analitycznych i usprawnienia działania serwisu.

5. Statystyki Odwiedzin

Właściciel serwisu palarczyk.pl oraz współpracujące podmioty techniczne mogą gromadzić ogólne statystyki dotyczące odwiedzalności serwisu w celach analitycznych i marketingowych.

6. Zmiany w Polityce Prywatności

Firma Palarczyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie serwisu. Użytkownicy są zachęcani do regularnego sprawdzania Polityki Prywatności w celu zapoznania się z aktualnymi procedurami ochrony danych osobowych.

7. Prawa Użytkownika

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu email: biuro@palarczyk.pl